KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ DIŞ PAYDAŞ ANKETİ


Sayın Paydaşımız;

 

     Üniversitemiz tarafından hazırlanmakta olan 2018-2022 dönemi Stratejik Planının hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Hazırlık çalışmaları kapsamında üniversitemizin mevcut durumunu daha iyi analiz etmek ve gelecekle ilgili öngörülerini sağlam bir zemine oturtmak adına görüş, beklenti ve önerilerinize ihtiyaç duymaktayız. Anket bilgileri 2018-2022 Stratejik Plan çalışmaları haricinde her hangi bir amaç için kullanılmayacaktır. Üniversitemiz 2018-2022 Stratejik Planına paydaşımız olarak yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz. 

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü


Bu ankette 17 soru var.